Aan alle leden, ouders en betrokkenen van Skeelerclub Oldebroek e.o.
Wij willen u allen hartelijk uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op 21 maart 2013  op 21 maart aanstaande in het clubgebouw van de skeelervereniging in Oldebroek. Aanvang 20:30 uur.

We staan aan de start van wederom een belangrijk jaar voor de skeelervereniging. Wij willen graag onze o.a. de accommodatie moderniseren zodat wij onze leden een ieder wat wils kunnen geven, daar hebben we wel ondersteuning van nodig van onze leden, ouders van leden en/of vrijwilligers.

Met de bezetting die er nu is kunnen we dat onmogelijk doen en roepen u op om daar samen met ons als bestuur een goede invulling aan te geven, dit kan op vele manieren en daar willen we graag met u over brain stormen tijdens de vergadering.

Wij willen het bestuur uitbreiden, hele structuur van de club en functie`s die open staan binnen bestuur zijn goed omschreven.
Zonder jullie hulp loopt het voortbestaan van de club gevaar!

Graag verwelkomen we jullie op 21 maart.

Namens het bestuur