logoDonderdagavond 26 maart jl. werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 34 leden inclusief bestuur waren aanwezig om deze bij te wonen. Een punt van zorg was de laatste jaren vaak de opkomst maar het bestuur geeft te kennen dat er ook een 20-tal leden zich afgemeld hebben voor de vergadering waaruit blijkt dat de belangstelling toch groeiende is. Ook de komst van 9 jeugdleden is een goede ontwikkeling.

Exact 19.30 uur werd de vergadering geopend door aftredend voorzitter Wim van de Beek. Punt voor punt werden de agenda punten langs gegaan. De ruimte voor het stellen van vragen werd goed benut door de aanwezige leden. Naast het verslag geven van gedane arbeid in de achterliggende maanden en verantwoorden van de reeds ingeslagen wegen wordt er wederom een dringend verzoek gedaan op de leden om een deel van de taken op zich te nemen. Er wordt een organogram getoond en uitgelegd door Eduard Vinke. Zo probeert ons bestuur duidelijk te maken welke functies er ingevuld moeten worden. De omschrijving van deze functies zijn op papier uitgewerkt waardoor er zoveel mogelijk duidelijkheid is over wat er gedaan moet worden. Dat deze vacatures snel weer ingevuld dienen te worden werd ook nog benadrukt door Wim van de Beek en Steven van Klompenburg die beiden door omstandigheden geen tijd meer kunnen vinden hun taken als respectievelijk voorzitter en penningmeester uit kunnen voeren. Zij kregen beiden een bos bloemen aangeboden namens het overgebleven bestuur. Goed nieuws was er ook te melden voor en door het bestuur namelijk dat Edwin Bossenbroek de functie als penningmeester zal vervullen.

Gehoopt was dat deze avond ook de nieuwe clubkleding gepresenteerd kon worden, helaas is deze nog niet geheel klaar en afgeleverd. Op zeer korte termijn zal de kleding uitgedeeld worden aan degene die gebruik hebben gemaakt van de voorverkoop, en kan de verkoop van start gaan. Informatie hierover zal volgen. In het bijzonder werd de sponsorcommissie dank betuigd en uiteraard ook de sponsoren: Schildersbedrijf  Plender, vakantiepark Monda, Unive verzekeringen, Stouwdam sport en Van Werven dienstverlener in infra en recycling.

Speciaal voor de vergadering kwam Ing. C. Veldman een presentatie geven betreffende de ontwikkeling van de baan. Een onderwerp wat al een aantal jaren speelt en dus ook grondig ondezocht diende te worden. Tijdens deze vergadering kon Veldman een beeld geven van de mogelijkheden die onderzocht zijn en welke acties er ondernomen zullen moeten worden om een nieuwe baan aan te leggen. Hetzij volledige renovatie hetzij gedeeltelijk renovatie en gedeeltelijk nieuwbouw. Dat het onderwerp leeft onder de leden bleek uit de reacties, suggesties en applaus van de aanwezigen.

Na het verhaal van Ing. C. Veldman werd alleen het laatste punt algemene rondvraag nog behandeld. Hierna werd de vergadering gesloten en kon er een met een drankje nog even navergaderd worden.