Bestuur

Eduard Vinke

Voorzitter

voorzitter@wijheruit.nl

06-27015697

Edwin Bossenbroek

Penningmeester

penningmeester@wijheruit.nl

Tel: 06-47801060

Tonnie van Tongeren

Bestuurslid accomodatie zaken

accomodatie@wijheruit.nl

Tel: 06-13591580

Marita Beijeman

Bestuurslid algemene zaken

activiteiten@wijheruit.nl

06-43634552

Theo Kwakkel

Technische Commissie

technischecommissie@wijheruit.nl

Tel: 06-22974940

Caroline Evink

Secretariaat

info@wijheruit.nl

06-52546554