De nieuwe en gewijzigde regels (in rood weergegeven) gelden vanaf 8 juni 2020 voor sporters.

Voor de ouders: volg de algemene spelregels veilig samen te sporten en onderstaande regels.
Voor de sporters: volg de algemene spelregels en onderstaande regels.

Ga voordat je van huis vertrekt naar de wc.
Kom bij voorkeur zelf op de fiets of op de skeelers.
De kantine is gesloten.
De accommodatie is gesloten. Voor jezelf skaten/vrij trainen is nog niet mogelijk.
De toiletten zijn open, mocht dat toch nodig zijn.
De EHBO doos staat in het halletje bij de toiletten.
De coronaverantwoordelijk van de avond is herkenbaar aan zijn/haar hesje.

Leden t/m 12 jaar
Groep 1 t/m groep 6 (tm 12 jaar) : elke dinsdag en donderdag; training start om 18.15 uur tot 19.15 uur. Aankomst tussen 18.05 uur en 18.15 uur.

De warming up op of langs de baan vervalt.
Kinderen trekken zelf hun skeelers aan bij de piste of baan. Mocht je deze niet zelf aan kunnen trekken, dan vragen we aan de ouders om je kind in de ‘kiss & ride’ met skeelers en beschermers aan af te zetten en op te halen.

Iedereen tot en met 12 jaar draagt een helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers. Heb je deze niet, dan kun je deze gratis lenen van de club. Na de training zullen deze in een kratje opgeslagen worden en van je naam voorzien, zodat je deze de volgende training weer kunt gebruiken.

De ‘kiss & ride’ vind je op de parkeerplaats van de Talter. Laat je kind uitstappen of instappen op de aangegeven plaats en rijdt dan gelijk door naar je bestemming of naar een parkeerplaats waarbij je de algemene coronaregels in acht neemt. Laat je kinderen niet op een andere plek uit- of instappen.

Ouders komen niet binnen de accommodatie. Een uitzondering hierop is het brengen bij een eerste proefles.

Nieuwe leden of proefleden melden zich eerst aan, via een e-mail aan info@wijheruit.nl of dit formulier. In overleg met de trainers bekijkt het bestuur of en wanneer er ruimte is om te komen trainen.

Mocht het er naar uitzien dat de piste en de baan nat zijn tijdens de training, dan neemt het bestuur tussen 16.00 en 16.30 uur een besluit of het al dan niet doorgaan van de training voor groep 1 tot en met 6 en communiceert deze zo snel mogelijk via de club whatsapp.

Selectie en Opleiding
Deze groep bestaat uit leden vanaf 13 jaar en ouder. In deze groep trainen ook leden die 19 jaar of ouder zijn. Dit betekent dat de gehele groep nog steeds op elk moment 1,5 m van elkaar moet houden (uitgezonderd gezinsleden) voor, tijdens en na de training.
Dinsdag en donderdag; training start om 19.30 uur tot 20.45 uur. Aankomst tussen 19.20 en 19.30 uur.
Bij de piste zijn er bankjes beschikbaar om je skeelers aan te trekken. Deze bankjes (persoonlijke heatbox) zijn zo geplaatst, dat je anderhalve meter afstand van elkaar kunt houden.
Mocht het er naar uitzien dat de piste en de baan nat zijn tijdens de training, dan geeft de trainer aan wat de alternatieve trainingsvorm wordt en waar deze plaatsvindt.

Recreanten
Start training 19.15 uur tot 20.30 uur. Aankomst tussen 19.05 en 19.15 uur. We starten met een korte warming up.

Nieuwe leden of proefleden melden zich eerst aan, via een e-mail aan info@wijheruit.nl of dit formulier. In overleg met de trainers bekijkt het bestuur of en wanneer er ruimte is om te komen trainen.
Bij de baan zijn stoelen beschikbaar om je skeelers aan te trekken. Deze stoelen staan op minimaal 1,5 m afstand van elkaar. Bij het verzamelen houden we 1,5 m afstand van elkaar. Ook tijdens de training houden we 1,5 m afstand van elkaar.

Het bestuur van skeelerclub Oldebroek is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de coronamaatregelen, maar dat kan niet zonder jullie hulp, van leden en hun ouders.
Mocht blijken dat er andere maatregelen of trainingstijden nodig zijn dan volgt zo snel mogelijk een update.

Protocol verantwoord sporten
Noodverordening
Sportspecifiek protocol KNSB