De nieuwe en gewijzigde regels (in rood weergegeven) gelden vanaf 11 mei 2020 voor sporters.

Voor de ouders: volg de algemene spelregels veilig samen te sporten en onderstaande regels.
Voor de sporters: volg de algemene spelregels en onderstaande regels.

Leden hoeven zich niet aan te melden.
Nieuwe leden of proefleden melden zich eerst aan, via een e-mail aan info@wijheruit.nl of dit formulier. In overleg met de trainers bekijkt het bestuur of en wanneer er ruimte is om te komen trainen.

Ga voordat je van huis vertrekt naar de wc.
Kom bij voorkeur zelf op de fiets of op de skeelers.

De kantine is gesloten.
De toiletten zijn open, mocht dat toch nodig zijn.
De EHBO doos staat in het halletje bij de toiletten.

De coronaverantwoordelijk van de avond is herkenbaar aan zijn/haar hesje.

Leden t/m 12 jaar
Groep 1, 2 en 3 (tm 12 jaar) : dinsdag 11 mei en donderdag 13 mei, daarna elke dinsdag; training start om 18.00 uur tot 19.00 uur. Aankomst tussen 17.50 en 18.00 uur.
Groep 4, 5 en 6 (tm 12 jaar) : dinsdag 11 mei en donderdag 13 mei, daarna elke dinsdag; training start om 18.15 uur tot 19.15 uur. Aankomst tussen 18.05 en 18.15 uur.

De warming up op of langs de baan vervalt.

Kinderen trekken zelf hun skeelers aan bij de piste of baan. Mocht je deze niet zelf aan kunnen trekken, dan vragen we aan de ouders om je kind in de ‘kiss & ride’ met skeelers en beschermers aan af te zetten en op te halen.

Iedereen tot en met 12 jaar draagt een helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers. Heb je deze niet, dan kun je deze gratis lenen van de club. Na de training zullen deze in een kratje opgeslagen worden en van je naam voorzien, zodat je deze de volgende training weer kunt gebruiken.

De ‘kiss & ride’ vind je op de parkeerplaats van de Talter. Volg hiervoor de aangegeven route. Laat je kind uitstappen of instappen op de aangegeven plaats en rijdt dan gelijk door naar je bestemming of naar een parkeerplaats waarbij je de algemene coronaregels in acht neemt. Laat je kinderen niet op een andere plek uit- of instappen.

Ouders komen niet binnen de accommodatie.

Mocht het er naar uitzien dat de piste en de baan nat zijn tijdens de training, dan neemt het bestuur tussen 16.00 en 16.30 uur een besluit of het al dan niet doorgaan van de training voor groep 1 tot en met 6 en communiceert deze zo snel mogelijk via de club whatsapp.

 

Leden 13 t/m 18 jaar
Opleiding en selectie (13 tm 18 jaar): dinsdag en donderdag; training start om 19.30 uur tot 20.45 uur. Aankomst tussen 19.20 en 19.30 uur.

Leden van de opleiding en selectiegroep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar houden te allen tijde 1,5m afstand van elkaar. Bij de piste zijn er bankjes beschikbaar om je skeelers aan te trekken. Deze bankjes (persoonlijke heatbox) zijn zo geplaatst, dat je anderhalve meter afstand van elkaar kunt houden.
Houd bij het skaten op piste, baan of weg een afstand van minimaal 3 meter van elkaar. Indien nodig om deze regel uit te voeren, traint een deel van de groep traint op de piste en een deel traint op de baan.

Clubtraining op de openbare weg voor leden tot en met 18 jaar is waarschijnlijk mogelijk met of zonder trainer, bijv een fietstraining met maximaal 10 personen. Hiervoor afspraken met gemeente noodzakelijk wanneer je traint in een park of bijv. op vaste ronde zoals industrieterrein Broeklanden.

Mocht het er naar uitzien dat de piste en de baan nat zijn tijdens de training, dan geeft de trainer aan wat de alternatieve trainingsvorm wordt en waar deze plaatsvindt.

 

Leden vanaf 19 jaar
Vanaf 11 mei kan er weer getraind worden door leden vanaf 19 jaar.

Selectieleden
Voor selectieleden gelden dezelfde tijden en regels als voor de 13 t/m 18 jarigen.

Recreanten
Woensdagavond 12 mei start de training voor de recreanten/senioren/ouders van.

Start training 19.15 uur tot 20.30 uur. Aankomst tussen 19.05 en 19.15 uur. We starten met een korte warming up.

Je mag voor jezelf bepalen of je wel of niet komt trainen. Er is een specifieke richtlijn voor trainers en sporters van boven 70 jaar en uit risicogroepen. Deze is, analyseer zelf het risico of het verstandig is dat je komt trainen. Raadpleeg desnoods je huisarts.

Nieuwe leden of proefleden melden zich eerst aan, via een e-mail aan info@wijheruit.nl of dit formulier. In overleg met de trainers bekijkt het bestuur of en wanneer er ruimte is om te komen trainen.

Bij de baan zijn stoelen beschikbaar om je skeelers aan te trekken. Deze stoelen staan op minimaal 1,5 m afstand van elkaar.

Bij het verzamelen houden we 1,5 m afstand van elkaar. Tijdens het skaten houden we 3 meter afstand.

Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Vermijd daarbij de drukte.

Het bestuur van skeelerclub Oldebroek is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de coronamaatregelen, maar dat kan niet zonder jullie hulp, van leden en hun ouders.

Mocht blijken dat er andere maatregelen of trainingstijden nodig zijn dan volgt zo snel mogelijk een update.

 

Protocol verantwoord sporten

Noodverordening

Sportspecifiek protocol KNSB