Persbericht:

Skeelerbaan wil uitbreiden, tennisvereniging wil doorstart maken.

Oldebroek, 11 april 2016 – In het clubgebouw van skeelervereniging Wijhe Ruit is vanavond een
intentieverklaring getekend door skeelervereniging Oldebroek e.o., SESO, Kulturhus de Talter en de
gemeente Oldebroek. Dit was het startsein voor een gezamenlijk planproces om de
uitbreidingswensen van de skeelervereniging, de doorstart van de tennisvereniging en de overige
ontwikkelwensen voor buitensport op het terrein aan de Stouwdamsweg in beeld te brengen.

Toost op de toekomstige sportaccomodatie
Toost op de toekomstige sportaccommodatie
Na verschillende gesprekken met de gemeente hebben de skeelervereniging en de Talter er voor
gekozen om gezamenlijk te gaan werken aan het ontwerpen van een totaalplan voor de inrichting van
het veld dat tussen de Talter en de skeelerbaan is gelegen. Voor de gemeente Oldebroek
ondertekende wethouder Liesbeth Vos de intentieverklaring. Zij gaf aan dat alleen een gezamenlijk
gedragen plan op initiatief van de verenigingen kans van slagen heeft.
Voor de exploitatie van de buitenterreinen maakt ook SESO (Stichting Exploitatie Sportterreinen Oldebroek), de huidige
exploitant van de skeeler- en ijsbaan, deel uit van de projectgroep. In een plan willen partijen inzicht
geven in de inrichtingsmogelijkheden, de investeringskosten, de financieringsmogelijkheden, de
exploitatielasten en de toekomstige beheerorganisatie. Een eerste conceptplan wordt begin mei
verwacht. De komende periode zal worden benut om de plannen te presenteren richting de
samenleving, waarna ook de raadscommissie zal worden ingelicht. Er wordt naar gestreefd om in juli
een uitspraak te krijgen van de gemeenteraad.