Kort verslag Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013

Bij de opening werd stil gestaan bij onze lid Jeanet Eghuizen, die afgelopen jaar door een ernstige ziekte te kwam overlijden.

Jeanette was altijd actief en droeg altijd haar steentje bij als er weer vrijwilligers werk moest worden gedaan, wij zullen haar missen.

Ook Wim Vlieger werd bedankt vanwege dat hij de communicatie tijdens het ziektebed van Jeanette en de leden van de skeelerclub Oldebroek verzorgde.

Bij het vaststellen van de definitieve agenda werden geen punten naar voren gebracht door de leden die extra behanddeld moesten worden.
De notulen van de ledenvergadering 2011 werden zonder opmerkingen goedgekeurd.

Het jaarverslag en het financiële plaatje van 2012 werd goedgekeurd door de leden en de kascommissie was positief over de kascontrole die ze uitgevoerd hadden.
Bij de begroting werd er door  het bestuur nadrukkelijk op gewezen dat de inkomsten door o.a. sponsoring terug loopt in 2013, en dat het toch zorgen met zich mee brengt.
Daardoor is o.a. besloten door de Algemene Ledenvergadering de contributie met € 2,50 te verhogen. Senioren betalen € 75,– per jaar en de jeugd tot 18 jaar  € 45,– per jaar. steunende leden betalen € 11,– per jaar.

Verder  werd er aandacht geschonken aan de bezetting van het bestuur, deze bestaat uit te weining leden waardoor niet alles kan worden gerealliseerd wat het bestuur voor ogen heeft. Dit geld ook voor diverse commissie’s.
Er is een mooi belijdsplan met de functie`s juist omschreven, maar nu de bestuursleden nog die willen helpen om onze club te laten groeien. De leden zijn op de hoogte gesteld van de gevaren als er teveel door te weinig mensen moet worden afgehandeld.

De vacatures van de jeugd en de recreanten trainers zijn weer allemaal ingevuld en wat dat betreft kan het seizoen van start gaan.

Nu maar hopen op een prachtig seizoen met veel plezier en mooie prestatie`s.

Namens het bestuur

Wim van de Beek

2013-03-23T14:09:07+02:00

Bij de opening werd stil gestaan bij onze lid Jeanet Eghuizen, die afgelopen jaar door een ernstige ziekte te kwam overlijden.

Jeanette was altijd actief en droeg altijd haar steentje bij als er weer vrijwilligers werk moest worden gedaan, wij zullen haar missen.

Ook Wim Vlieger werd bedankt vanwege dat hij de communicatie tijdens het ziektebed van Jeanette en de leden van de skeelerclub Oldebroek verzorgde.

Bij het vaststellen van de definitieve agenda werden geen punten naar voren gebracht door de leden die extra behanddeld moesten worden.
De notulen van de ledenvergadering 2011 werden zonder opmerkingen goedgekeurd.

Het jaarverslag en het financiële plaatje van 2012 werd goedgekeurd door de leden en de kascommissie was positief over de kascontrole die ze uitgevoerd hadden.
Bij de begroting werd er door  het bestuur nadrukkelijk op gewezen dat de inkomsten door o.a. sponsoring terug loopt in 2013, en dat het toch zorgen met zich mee brengt.
Daardoor is o.a. besloten door de Algemene Ledenvergadering de contributie met € 2,50 te verhogen. Senioren betalen € 75,– per jaar en de jeugd tot 18 jaar  € 45,– per jaar. steunende leden betalen € 11,– per jaar.

Verder  werd er aandacht geschonken aan de bezetting van het bestuur, deze bestaat uit te weining leden waardoor niet alles kan worden gerealliseerd wat het bestuur voor ogen heeft. Dit geld ook voor diverse commissie’s.
Er is een mooi belijdsplan met de functie`s juist omschreven, maar nu de bestuursleden nog die willen helpen om onze club te laten groeien. De leden zijn op de hoogte gesteld van de gevaren als er teveel door te weinig mensen moet worden afgehandeld.

De vacatures van de jeugd en de recreanten trainers zijn weer allemaal ingevuld en wat dat betreft kan het seizoen van start gaan.

Nu maar hopen op een prachtig seizoen met veel plezier en mooie prestatie`s.

Namens het bestuur

Wim van de Beek

2013-03-23T14:09:07+02:00
Ga naar de bovenkant