Beste leden,

Zoals al meerdere malen aangegeven zijn wij als bestuur dringend op zoek naar een secretaris. De huidige secretaris heeft afgelopen voorjaar tijdens de ledenvergadering aangegeven dat hij zou gaan stoppen per 2016, daar dubbele functies binnen de vereniging niet wenselijk is.

Na diverse gesprekken met meerdere leden is het nog steeds niet gelukt om iemand bereid te vinden deze mooie taak op zich te nemen.

Dat betreurt het bestuur. Zij hoopt en rekent er dan ook op dat er een lid of een ouder van een jeugdlid opstaat om alsnog contact op te nemen met één van onze bestuursleden om eens te komen praten over de invulling van deze functie.

Het grootste deel van deze werkzaamheden kan de secretaris thuis uitvoeren en inmiddels zijn er al zoveel taken elders ondergebracht dat het een functie is die goed te behappen is.

Nu de huidige secretaris is gestopt hebben wij Carla Vinke bereid gevonden om deze taak TIJDELIJK op zich te nemen.

Het bestuur is blij met haar aangeboden hulp, maar vindt het uiteraard jammer dat weer iemand dit op zich neemt die al zoveel voor de club betekent, daarnaast is het niet wenselijk dat twee functies in het bestuur uit één gezin komen. Om deze reden zal Carla dan ook geen zitting nemen in het bestuur maar als rechterhand van het bestuur het secretariaat op gepaste wijze invulling geven.

Op deze wijze komt er weer teveel werk op één persoon terecht en wij streven er juist naar om dat te voorkomen, vandaar opnieuw deze oproep.

Ik hoop dat wij dit keer wel reacties krijgen van een enthousiast lid of ouder van een jeugdlid, Wij hopen dat u denkt: “eigenlijk kan ik wel een paar uurtjes per week iets voor deze prachtige bloeiende gezellige vereniging betekenen.”

Denk er niet langer over na, kom ons versterken, vele handen maken licht werk. Zo blijft het voor een ieder leuk om een vrijwilligerstaak uit te voeren.

Wij rekenen op uw betrokkenheid en zien met belangstelling de aanmeldingen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Eduard Vinke

Voorzitter, SC Oldebroek e.o.