OLDEBROEK – Afgelopen maandag 24 oktober werd door de voorzitter van Skeelerclub Oldebroek e.o. Eduard Vinke, namens de daarvoor opgerichte projectgroep, een onderzoeksrapport met de ontwikkelmogelijkheden van de sportterreinen aan de Stouwdamsweg in Oldebroek aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder Liesbeth Vos.

In het rapport is door drie partijen, Skeelerclub Oldebroek e.o., Vereniging Kulturhus de Talter en SESO, in samenwerking met de gemeente Oldebroek inzicht gegeven in de ontwikkelwensen en mogelijkheden ten aanzien van het buitensportterrein aan de Stouwdamsweg. Twee initiatieven waren daarvoor de aanleiding, namelijk de gewenste uitbreiding van de skeelerbaan met een 200 meter-baan, die ook in de winterperiode kan worden gebruikt, en het nieuw leven inblazen van het gebruik van de tennisbanen, waar in de loop van de jaren achterstallig onderhoud is ontstaan. In het rapport zijn ook de andere wensen voor invulling van het gebied en de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van gezamenlijk gebruik van faciliteiten inzichtelijk gemaakt. Er is gekeken naar de inpasbaarheid van plannen en de haalbaarheid ervan, zowel ruimtelijk als financieel. Zo is in bestuurlijke gesprekken met de Provincie onder andere aangegeven dat er mogelijkheden liggen voor Provinciale ondersteuning van dit gezamenlijke initiatief. Het rapport is de afronding van de eerste fase van het samenwerkingsproces, waarvoor partijen eerder dit jaar een intentieovereenkomst hebben gesloten.

Het college hoopt nog dit jaar een principevoorstel te bespreken, en deze vervolgens aan te bieden aan de gemeenteraad.overhandiging-onderzoeksrapport-aan-wethouder-vos