Afgelopen dinsdag hebben we de cheque van de Rabobank mogen ontvangen van € 441,–, dit bedrag is tot stand gekomen door de leden die hebben gestemd op onze club nadat ze lid zijn geworden (of al waren) van de Rabobank. Wij zijn heel content met dit mooie bedrag en willen dan ook graag alle leden die gestemd hebben op ons hartelijk dank zeggen.

Rabobank

Om dit terug te geven aan de leden zoeken wij een doel waar een ieder lid zijn voordeel mee kan doen, als je als lid een suggestie hebt dan mag je dat per mail wijheruit@live.nl kenbaar maken, we zullen dan het leukste idee eruit halen en daaraan het bedrag besteden.

Nogmaals een ieder die hieraan mee heeft gewerkt, HARTELIJK DANK.