Skeelerclub Oldebroek e.o sloot vorig jaar een periode af met de realisatie van de nieuwe piste en de buitensport-accommodatie. De skeelerclub staat in de gemeente Oldebroek op de kaart en er zijn goede contacten met de gemeenteambtenaren, de medewerkers van Goed Bezig Oldebroek en andere verenigingen. De vereniging beschikt over een grote groep vrijwilligers, die wij zeer waarderen.

Met 150 leden verdeeld over 4 jeugdgroepen, 2 wedstrijdgroepen en 1 recreanten/seniorengroep hebben wij een mooi ledenaantal en een goed aanbod. Echter de nieuwe piste naast de bestaande vernieuwde baan geeft kansen om het aanbod uit te breiden.

Met onze lokale competitie (5 wedstrijden) bieden wij voor de beginnende sporter een mooie kennis-making met de wedstrijdsport en een opstap naar de regionale of landelijke competitie. Naast deze lokale competitie, organiseren wij dit jaar twee landelijke wedstrijden en het nationaal kampioenschap. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een heel scala aan clubactiviteiten.

 

De vereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter die de volgende fase van de club kan leiden. 

Als voorzitter van Skeelerclub Oldebroek ben je het gezicht van de organisatie, voor de leden en voor de buitenwereld. Je bent in staat om onze huidige contacten te onderhouden en uit te bouwen.

Jij stimuleert en waardeert de inzet van vrijwilligers en bouwt samen aan de bloei van onze club.

Jij beschikt over de nodige leidinggevende capaciteiten zoals het uitzetten van de grote lijnen, het aansturen van mensen en het kunnen delegeren. Je bent in staat om met de andere bestuursleden een meerjarenbeleid te maken. Jij staat ervoor open om ontwikkelingen in de sport, het verenigingswezen en de samenleving te integreren in ons beleid om de vereniging bloeiend te houden.

 

De volgende vaardigheden zijn van belang:

 • Coördineren (van activiteiten) en leiding geven;
 • Leiden van de vergadering en het nemen van besluiten;
 • Inspireren van bestuursleden;
 • Stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken;
 • Bemiddelen tussen partijen;
 • Communiceren;
 • Representatie

 

Takenpakket:

 • Bewaakt de statuten;
 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met organisaties;
 • Bereidt en zit de bestuursvergaderingen voor;
 • Stelt (samen met de secretaris) een agenda op;
 • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
 • Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is;
 • Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd;
 • Is medeondertekenaar van officiële stukken.

 

Tijdsinvestering: gemiddeld twee avonden per week.

 

Interesse? Neem dan gerust contact op met Edwin Bossenbroek penningmeester@wijheruit.nl