De trainingen voor de jeugd zijn dinsdag 18-9 afgerond. 

De recreanten trainen woensdag nog.

De selectie en opleiding gaan bij voldoende animo nog door zolang de weersomstandigheden dit toelaten.