Wij mogen deels weer sporten op de club. De nieuwe regels gelden vanaf 29 april 2020 voor sporters tot en met 18 jaar. Sporters ouder dan 18 jaar hebben geen toegang tot de accommodatie.

We bieden alle leden tot en met 18 jaar de mogelijkheid om twee maal in de week te komen trainen op dins- en donderdagavond de komende twee weken.

Voor de ouders: volg de algemene spelregels veilig samen te sporten en onderstaande regels.
Voor de sporters: volg de algemene spelregels en onderstaande regels.
Algemeen protocol Veilig en verantwoord sporten van NOCNSF en protocol voor skeeler- en droogtraining van de KNSB.

Clubregels
Groep 1, 2 en 3 (tm 12 jaar) : vanaf dinsdag 5 mei; training start om 18.00 uur tot 19.00 uur.
Aankomst tussen 17.50 en 18.00 uur.
Groep 4, 5 en 6 (tm 12 jaar) : vanaf dinsdag 5 mei; training start om 18.15 uur tot 19.15 uur. Aankomst tussen 18.05 en 18.15 uur.
Opleiding en selectie (13 tm 18 jaar): vanaf donderdag 30 april; training start om 19.45 uur tot 21.00 uur. Aankomst tussen 19.35 en 19.45 uur.

Leden hoeven zich niet aan te melden.
Nieuwe leden of proefleden melden zich eerst aan, via een e-mail aan info@wijheruit.nl of proefles inschrijfformulier 2020. In overleg met de trainers bekijkt het bestuur of en wanneer er ruimte is om te komen trainen.

De warming up op of langs de baan vervalt.
Ga voordat je van huis vertrekt naar de wc.
Kom bij voorkeur zelf op de fiets of op de skeelers.

Kinderen trekken zelf hun skeelers aan bij de piste of baan. Mocht je deze niet zelf aan kunnen trekken, dan vragen we aan de ouders om je hun kind in de ‘kiss & ride’ met skeelers en beschermers aan af te zetten en op te halen.

Iedereen tot en met 12 jaar draagt een helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers. Heb je deze niet, dan kun je deze gratis lenen van de club. Na de training zullen deze in een kratje opgeslagen worden en van je naam voorzien, zodat je deze de volgende training weer kunt gebruiken.

De ‘kiss & ride’ vind je op de parkeerplaats van de Talter. Volg hiervoor de aangegeven route. Laat je kind uitstappen of instappen op de aangegeven plaats en rijdt dan gelijk door naar je bestemming of naar een parkeerplaats waarbij je de algemene coronaregels in acht neemt. Laat je kinderen niet op een andere plek uit- of instappen.

Ouders komen niet binnen de accommodatie.

De kantine is gesloten.
De toiletten zijn open, mocht dat toch nodig zijn.
De EHBO doos staat in het halletje bij de toiletten.

Bij het hek van de buitensportaccommodatie staat iemand met een hesje aan, die aangeeft welke trainer/groep op de piste en welke trainer/groep op de baan trainen.

Leden van de opleiding en selectiegroep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar houden te allen tijde 1,5m afstand van elkaar. Bij de piste zijn er bankjes beschikbaar om je skeelers aan te trekken. Deze bankjes zijn zo geplaatst, dat je anderhalve meter afstand van elkaar kunt houden, dat is ook met tape op het asfalt aangegeven. Een deel van de groep traint op de piste en een deel traint op de baan.

Mocht het er naar uitzien dat de piste en de baan nat zijn tijdens de training, dan neemt het bestuur tussen 16.00 en 16.30 uur een besluit of het al dan niet doorgaan van de training voor groep 1 tot en met 6 en communiceert deze zo snel mogelijk via de club whatsapp.
Voor selectie en opleiding geeft de trainer aan wat de alternatieve trainingsvorm wordt en waar deze plaatsvindt.

Het bestuur van skeelerclub Oldebroek is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de coronamaatregelen, maar dat kan niet zonder jullie hulp, van leden en hun ouders.

Mocht blijken dat er andere maatregelen of trainingstijden nodig zijn dan volgt zo snel mogelijk een update.