De organisatie van de Stouwdam competitie heeft een verloting georganiseerd tijdens de wedstrijd in Oldebroek. De loten kosten € 1,- per stuk en er zijn maar liefst 35 prijzen te winnen. De loten worden verkocht tbv het voortbestaan van deze prachtige Stouwdam competitie. Een gezamelijk belang dus. Daarom bij een ieder van harte aanbevolen maar dat zal gezien de te winnen prijzen geen probleem zijn.