uitnodiging

Beste vrijwilligers

Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel activiteiten geweest van skeelerclub Oldebroek e.o.

Daar hebben alle vrijwilligers een steentje aan bijgedragen. Het bestuur is daar erg blij mee en wil jullie hiervoor hartelijk bedanken.

We zouden het leuk vinden u/jou met uw/jouw partner te ontmoeten op vrijdag 18 oktober voor een gezellige barbecue in de kantine van de skeelerclub. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Met nadruk willen we aangeven dat elke vrijwilliger welkom is, ook als je geen uitnodiging ontvangen hebt. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat we iemand vergeten zijn, maar dat willen we niet en daarom richten we deze uitnodiging ook aan u/jou.

Graag even opgeven bij per mail j.westerink11@chello.nl of telefonisch bij Gertine Westerink 06-14576730

Hartelijke groeten,

bestuur skeelerclub Oldebroek e.o.